Media kast

De opdrachtgevers verzamelen cd’s. De favoriete exemplaren zijn zodanig opgeborgen dat de rugtitels makkelijk leesbaar zijn. Het audiosysteem kan aan het zicht onttrokken worden door de deuren dicht te schuiven. Door ultra soepel rollende skatewielen kan dat met één vingerbeweging.