Stilteruimte verzorgingstehuis De Die

‘Het groeiende geheugen van het huis’ is het winnende project van de Cordaan stimuleringsprijs. Ontworpen in samenwerking met Esther Sluiter, beeldend kunstenaar.

Het groeiende geheugen wil bijdragen aan de verdieping van contacten tussen bewoners, medewerkers en bezoekers van de Die. Deze ruimte voor herdenking en bezinning en biedt nieuwe vormen om bewoners tot gesprekken te verleiden. De ruimte geeft ook de mogelijkheid in afzondering te kunnen zijn.

De gedachte-nis hangt centraal in de ruimte. Dit object biedt ruimte om stil te staan bij overleden geliefden. Er kan een een rouwkaart, een bloem of een ander object ter herdenking in geplaatst worden. Het beeldscherm in de achterwand geeft extra mogelijkheden om de nis steeds anders en op persoonlijke wijze vorm te geven met foto’s of film.
Rondom de grote nis hangen een aantal kleine doosjes die door bewoners gevuld kunnen worden.

Bewoners die niet (meer) zo communicatief zijn of wiens geheugen niet meer werkt als vanouds krijgen via de woordentrommels, fotokubussen en de vitrinekast gespreksstof aangereikt.