Privacybeleid

Jan Stigt, gevestigd aan de Peperstraat 146 te Gouda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens:
https://janstigt.nl/
Peperstraat 146
2801 RH Gouda
+31 6 143 24 081

De persoonsgegevens die worden verwerkt
Jan Stigt verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van zijn diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden uw persoonsgegevens verwerkt
Jan Stigt verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van zijn nieuwsbrief
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om zijn dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Jan Stigt verwerkt ook persoonsgegevens als hij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor zijn belastingaangifte.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?
Jan Stigt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met jan@janstigt.nl

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
Jan Stigt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen
Jan Stigt verstrekt uitsluitend en alleen gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van zijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies / Google analytics
Op deze site zijn geen cookies ingevoegd.  Jan Stigt maakt wel gebruik van Google analytics.

Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt altijd het recht op inzage, aanpassing of het (laten) verwijderen van uw gegevens.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering sturen naar jan@janstigt.nl. Een reactie volgt zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klacht?
Jan Stigt wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl