Cultuur caravan

De caravan is ontwikkeld in samenwerking met opdrachtgever Typisch Den Bosch. Typisch Den Bosch stimuleert en inspireert, als intendant cultuurparticipatie van de Gemeente Den Bosch. De caravan brengt kunst en cultuur naar de wijken en is startpunt van bijzondere samenwerkingen met de bewoners om de sociale cohesie te vergroten. In deze mobiele huiskamer wordt bijgepraat, vergaderd en gebrainstormd. Ze wordt ingezet bij wijkevenementen en –projecten.
De kikker is onderdeel van het logo van Typisch Den Bosch en komt daarom op allerlei manieren terug in en op de caravan.